Vapaaehtoiseksi

SottiisiMovesin sydämessä ovat osallistujien lisäksi vapaaehtoiset. Tapahtumaan tarvitaan suuri joukko tekijöitä ja sinä voit olla yksi heistä. SottiisiMovesiin tarvitaan vapaaehtoisia ohjelmapuolella, osallistujahuollossa ja järjestelyissä. Vapaaehtoistyössä ei tarvitse olla vanha tekijä, vaan kaikkiin tehtäviin perehdytetään ja uudet vapaaehtoiset saavat työpariksi kokeneemman tapahtumatekijän. Vapaaehtoiseksi ilmoittautumista jatketaan kesän yli elokuun loppupuolelle asti.

Nuorille, yli 13-vuotiaille suunnattuihin tehtäviin oma ilomottautuminen alempana tällä sivulla.


Vapaaehtoisten ja tapahtumassa olevien turvallisuus ja terveys ovat meille ensiarvoisen tärkeää ja seuraamme koronapandemian tilannetta ajantasaisesti ja toimimme vastuullisesti vallitsevien säädösten mukaisesti.


Tule vapaaehtoiseksi kokemaan onnistumisen tunteita elämysten kautta!

Tehtäkuvaukset

Lavamanagerit

Lavamangeri on konserteissa yhdyshenkilö esiintyjien, järjestäjien ja yleisön välillä. Hän vastaa esiintymislavojen toiminnasta ja sen täsmällisestä aikataulutuksesta. Hän toimii vastuullisessa ja näkyvässä tehtävässä tapahtuman edustajana esiintyjille ja esiintymispaikan muille työntekijöille, joten tehtävä vaatii myös tilannesilmää, rauhallisuutta ja tarpeen tullen jämäkkyyttä. Hän seuraa saamiaan yleisiä ohjeistuksia aikataulussa pysymiseksi ja näkee ohjelman kokonaiskuvan konsertin ja päivän ajalta.

Lavamanageri saapuu hyvissä ajoin paikalla ennen sound checkejä ja lähtee viimeisenä konserttipaikalta pois. Lavamanagerit toimivat yleensä pareittain, joista vähintään toinen on kokeneempi vapaaehtoinen. Joissakin konserteissa lavamanageri voi toimia myös juontajana. Lavamanagerin tukena toimii paikkavastaava ja ohjelmavastaava, joten aina on myös saatavilla apua.

Lavamanageri pääsen kohtaamaan esiintyjiä ja toimimaan ohjelmatuotannon tiimissä kulissien takana.


Juontajat

Juontajat ovat konserttien sanavalmiita tunnelman luojia. He ovat vuorovaikutuksessa yleisön, esiintyjän ja tapahtuman välillä. Juontaja sitoo tilaisuuden esitykset yhdeksi kokonaisuudeksi ja on myös esiintyjä. Hän osaa ottaa puhetyylissäsi ja juonnoissasi huomioon tilaisuuden laadun ja tuo esiin omaa persoonaansa. Hyvä juontaja jää yleisön mieleen, ja hänet halutaan nähdä lavalla seuraavallakin kerralla.

Juontaja ottaa selvää etukäteen konsertin esiintyjistä ja valmistelee juontoja. Hän saapuu hyvissä ajoin paikalle ennen konserttia sound checkien aikana, jolloin hän saa viime hetken tietoja ryhmistä ja heidän esityksistään. Juontaja tekee yhteistyötä lavamanagerin ja esiintyjien kanssa ja voi kääntyä aina ohjelmaan liittyvissä kysymyksissä paikkavastaavan tai ohjelmavastaavan puoleen. Joissakin konserteissa juonnot ovat myös englanniksi.

Juontajana pääsee itse esiintymään, kohtaamaan esiintyjiä ja toimimaan ohjelmatuotannon tiimissä.

KOnserttien yleisön opastus

Konserttien yleisön opastaja toimii avustavissa tehtävissä aulatiloissa ja konserttisaleissa yhdessä Tampere-talon vahtimestareiden ja Sampolan järjestyksenvalvojien kanssa. Tehtäväkuvaan kuuluu  yleisön ohjaaminen saliin ennen konsertteja ja konserttien jälkeen. Kulunvalvoja muistuttelee turvaväleistä ja seuraa, ettei synny ruuhkia.

Järjestyksenvalvojat

Järjestyksenvalvonta on läsnä kaikissa tilaisuuksissa. Vaikka tapahtumamme ovat aina olleet rauhallisia, tulee järjestyksenvalvontaan suhtautua vakavuudella. Myös erilaiset onnettomuusriskit ovat aina läsnä, kun suurempi joukko on koolla. Niihin varautuminen on osa järjestyksenvalvonnan tehtäviä. Turvallisuusvastuuhenkilöt huolehtivat, että järjestyksenvalvojilla on kaikissa tilanteissa riittävät tiedot toimia järjestyksenvalvojana.

Järjestyksenvalvojat vastaavat myös konserttien sisäänpääsyn valvonnasta ja muistavat palvella yleisöä ystävällisesti ja tietoa jakaen. Järjestyksenvalvojat ovat näkyvästi esillä, ja heiltä tullaan kysymään monenlaista tietoa ja neuvoa.  Järjestyksenvalvojilla tulee olla voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti tapahtuman aikana.

Majoitusvalvonta

Osanottajien majoitukset ovat koulumajoituksissa eri puolilla Tamperetta. Majoitusvalvonnan tehtäviin kuuluu ottaa vastaan saapuvat ryhmät, huolehtia, että ryhmät löytävät oikeat majoituspaikat ja saavat riittävän tiedon toimintatavoista majoituskoululla. Majoitusvalvojat huolehtivat myös koulun yleisestä siisteydestä, järjestyksestä, turvallisuudesta, ja valvovat koulumajoituksen sisäänpääsyä.

Majoitusvalvonta toimii vuorokauden ympäri torstaista sunnuntaihin ja samassa vuorossa on aina useampi henkilö. Majoitusvalvonnassa pääsee kohtaamaan osanottajia. Majoitusvalvojat luovat omalla positiivisella ja auttavaisella asenteella yhteishenkeä koko tapahtumaan.

Ruokailun kulunvalvonta

Ruokailun kulunvalvoja seuraa, ruokailijoiden määrää yhteisruokailuissa ja ruokailuun saapuvat ovat ruokailuun oikeutettuja. Hän saa tiedon odotettavissa olevista ruokailijamääristä etukäteen.

Työvuorot sijoittuvat yhteisruokailujen ajoille keskipäivään lounaalle ja iltapäivään päivälliselle. Vuoroissa on yleensä kaksi henkilöä yhtä aikaa.

Narikanvalvoja

Narikanvalvojan tehtävänä on valvoa narikan toimintaa Tampere-talolla. Narikka toimii vain osanottajia ja esiintyjiä varten koko tapahtuman ajan. Narikkaan voi osanottajat ja esiintyjät jättää mm. soittimia ja esiintymisasuja. 

Tapahtumainfo

Tapahtumainfo palvelee pääasiassa yleisöä ja tapahtuman osanottajia. Infossa tärkeintä on asiakaspalveluhenkisyys sekä avoin ja auttavainen asenne. Tapahtumainfossa työskentelevältä voidaan kysyä kaikenlaista tapahtumaan ja kaupunkiin liittyen. Infoon tulee myös kysymyksiä puhelimitse ja vastassa voi olla käytännössä mitä vaan.  Vaikka itse ei tietäisikään vastausta kaikkiin kysymyksiin, pitää selvittää, kuka tietää. Myös kärsivällisyys ja maltti ovat valttia. Tässä rauhallisuudella ja positiivisuudella pärjää pitkälle. Infossa työskentelevän on hyvä taitaa jonkin verran englantia.

Tapahtumainfo avautuu torstaina ja toimii koko festivaalin ajan Kulttuuritalo Laikussa. Työvuorossa on aina kaksi henkilöä yhtä aikaan.

Infossa pääsee näkemään laaja-alaisesti tapahtuman sisälle, pääsee käyttämään asiakaspalvelutaitoja ja kohtaamaan erilaisia tilanteita ja ihmisiä.

Koristelu/Opasteet

Tämä tiimi huolehtii koristeluiden ja opasteiden sijoittelusta ja laittamisesta tapahtuma paikoille ennen festivaalia. Apuna toimii muun muassa koristelu- ja opastesuunnitelman pohja.

Tässä tehtävässä pääsee käyttämään omaa luovaa silmää ja tekemään tapahtuman  

Kuljetus

Festivaalin kuljetusorganisaatio vastaa festivaalin aikana sekä valmistelu- ja purkuvaiheessa lähinnä festivaaliorganisaation tavarakuljetuksista. Kansainvälisten esiintyjien kuljetusjärjestelyistä vastaa kansainvälistenryhmien vastuuhenkilö ja ryhmien oppaat. Kuljetustoimeksiannot tulevat ensisijaisesti kuljetusvastaavan kautta, mutta joustavuuteen ja yllätyksiin saa myös varautua. Kuljetuksista on tehty kuljetussuunnitelma, johon on merkitty ennakkoon tiedetyt kuljetustarpeet. Kuljetushenkilökunta edustaa festivaalin aikana melko näkyvästikin koko festivaalia liikkuessaan kaupungilla. 

Työvuorot muodostuvat kuljetussuunnitelman mukaan. Kuljetustiimin työ on liikkuvaa, välillä fyysistä ja tekee yhteistyötä monen eri tahon kanssa.

Rakennus/Purku

Rakennus- ja purkutiimi valmistelee tapahtumapaikat ja esiintymislavat ennen festivaalia ja hoitaa purkutyöt festivaalin loputtua sunnuntaina. Työ on fyysistä ja toiminnallista.

Viestintä/Tiedotus

SottiisiMoves tapahtuman viestintätiimiläisen perustehtävänä on tiedottaa ja markkinoida tapahtumaa festivaalin aikana erilaisten kanavien kautta yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Viestintätiimin jäsenellä voi festivaalin aikana olla monenlaisia tehtäviä. Hän voi olla some-osaaja, tiedotusexpertti, verkkosivujen päivittäjä, valokuvaaja jne. Viestintätiimiläinen tuntee Suomen Nuorisoseurat järjestönä ja koko SottiisiMovesin ohjelmatarjonnan. Hän osaa kertoa esiintyvistä ryhmistä ja artisteista. Viesintätiimiläinen festivaalin aikataulun, tapahtumat, konsertit ja tempaukset. Hän osaa auttaa akkreditoituneita median edustajia. Viestintätiimiläinen ”tietää kaiken” ja jollei jotain tiedä hän osaa ottaa asioista selvää. Hän on tarkka, joustava, nopea ja ystävällinen ja toimii kiinteässä yhteistyössä festivaalin viestintätiimin kanssa.

Some-osaaja osaa nimensä mukaisesti tiedottaa ja markkinoida itsenäisesti sosiaalisen median kanavia (instagram, stories, facebook) sujuvasti ja hyvällä maulla. Hän tietää alan säädökset.

Valokuvaus 

Valokuvaaja on osa viestintätiimiä ja hän kuvaa itsenäisesti festivaalitapahtumia erikseen laaditun valokuvaussuunnitelman mukaisesti. Valokuvaaja toimittaa valokuvia tapahtuman aikana median edustajille ja festivaalitoimiston käytettäväksi, sekä festivaalin jälkeen koosteen painokelpoisia kuvia jatkokäyttöä varten. Valokuvaaja tietää valokuvauksen pääperiaatteet missä ja miten saa kuvata.

SottiisiMoves logo

SottiisiMoves 2020 vapaaehtoiseksi!


Vapaaehtoisen edut

Osallistumalla tapahtumaan vapaaehtoisena vähintään 12h saat:

 • Staff-passin (jolla pääset lähes kaikkiin festivaalin tapahtumiin)
 • Majoituksen tarvittaessa
 • Työntekijäpaita
 • Tapaturmavakuutus
 • Vapaaehtoisinfo
 • Työtehtäväkohtainen ohjeistus
 • Ruokailut työpäivinä
 • Työtodistuksen pyydettäessä
 • Vapaaehtoisten yhteiset tilaisuudet
 • Tarvittavat suojavarusteet

Osallistumalla tapahtumaan vapaaehtoisena vähintään 6h saat:

 • Päiväkohtaisen tapahtumapassin valitsemallesi päivälle
 • Työntekijäpaita
 • Tapaturmavakuutus
 • Vapaaehtoisinfo
 • Työtehtäväkohtainen ohjeistus
 • Ruokailun työpäivänä
 • Vapaaehtoisen yhteiset tilaisuudet
 • Tarvittavat suojavarusteet


Nuori, tule vapaaehtoiseksi SottiisiMovesiin!

Vapaaehtoisemme ovat SottiisiMovesin sydän!


Etsimme mukaan porukkaan yli 13-vuotiaita nuoria. Kaikille löytyy tekemistä ja tehtäviin saa ohjausta. Aijempaa kokemusta ei tarvitse olla entuudestaan vaan tekemällä oppii. Tapahtumasta saat hyvää kokemusta ohjaamisesta tai tapahtuman tekemisestä ja saat todistuksen, josta on varmasti hyötyä jatkossakin.
Tehtäviä nuorille löytyy niin GetTogether @ Monitoimitalo 13, joka on osa SottiisiMoves -tapahtuman oheisohjelmaa, Nuorten sometiimistä, kuin SottiisiMovesin nuorten ryhmästä.

Katso nuorille suunnatut tehtävät alla olevasta valikosta ja ilmoittaudu mukaan 13.9.2020 mennessä!
Lisätietoja ja apua saat Salla Sistoselta Pispalan Sottiisin tapahtumatoimistosta: salla.sistonen(at)nuorisoseurat.fi

Nuorille suunnattujen tehtävien kuvaukset

Ohjaustehtäviä nuorten oheisohjelmassa (apuohjaaja)

Ohjaustehtäviä nuorten oheisohjelmassa (apuohjaaja) GetTogether @ Monitoimitalo 13 on osa SottiisiMoves -tapahtuman oheisohjelmaa. Luvassa on monipuolista kokemista, tekemistä ja näkemistä nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa Tampereen keskustassa.

Tapahtuman ohjelman on suunnitellut nuorten tuotantoryhmä ja toteutuksesta vastaavat nuorten tuotantoryhmän kanssa Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat. Tule mukaan tekemään tapahtumaa! Nuorille vapaaehtoisille on tarjolla on ohjaustehtäviä mm. erilaisten kisojen, non-stop työpajojen ja asiakkaiden opastuksen osalta.

Jos kaipaat kokemusta ohjaamisesta, tapahtumassa työskentelemisestä tai vaikka vain mukavaa tekemistä syyslomaviikolle, niin tule mukaan! Minkäänlaista aiempaa kokemusta et tällaisista tehtävistä tarvitse. Saat osallistumisesta itsellesi myös todistuksen, jota voit varmasti hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Etsimme mukaan porukkaan yli 13-vuotiaita nuoria.

Nuorten viestintätiimi

SottiisiMoves tapahtuman Nuorten viestintätiimi tuottaa erilaista viestinnän sisältöjä nuorten näkökulmasta festivaalin aikana.

Viestintätiimin jäsenellä voi olla monenlaisia tehtäviä omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti: somekanavien päivittämistä, juttujen kirjoittamista, videointia, videoeditointia, valokuvaamista.

Aiempi kokemus erilaisista edellä mainituista tehtävistä on eduksi, mutta ennen kaikkea toivomme nuorten viestintätiimiläisiltä ennen kaikkea kiinnostusta viestinnän alaa kohtaan ja ennakkoluulotonta asennetta! Tärkein tehtävä on luoda nuorten näköistä viestintää ja välittää seuraajillemme festivaalien tunnelma.

Haemme tiimiin noin 14-24 vuotiaita nuoria. 

      Vapaaehtoisena saat:

 • Staff-passin (jolla pääset kaikkiin festivaalin tapahtumiin)
 • Ohjausta
 • Työntekijäpaita
 • Tapaturmavakuutus
 • Vapaaehtoisinfo
 • Majoituksen tarvittaessa
 • Ruokailut työpäivinä
 • Todistuksen
 • Vapaaehtoisten yhteiset tilaisuudet
 • Tarvittavat suojavarusteet

Nuorten SottiisiMoves 2020 vapaaehtoiseksi ilmoittautuminen on alkanut!