Vastuullisuus

Pispalan Sottiisin teemana on "I Love Tanhu!" ja festivaalin vastuullisiin valintoihin, kuten ekologisuuteen panostetaan tapahtuman järjestelyissä. Huomioimme tapahtumatuotannossa myös sosiaalisen vastuullisuuden. 

Pispalan Sottiisin tavoitteena on, että vastuulliset valinnat ovat tapahtumatuotannon kivijalka. Tällöin tuotannon eri osa-alueita suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan kestävyyden näkökulmasta. Yhteisöllisyyden lisääminen ja onnistumisten kokemusten tarjoaminen ja siten hyvinvoinnin edistäminen ovat toinen tapahtuman päätavoite. Tapahtumassa otetaan monipuolisesti huomioon yhdenvertaisuus ja ihmisten moninaisuus. Saavuttaaksemme tavoitteemme, Pispalan Sottiisille on laadittu vastuullisuussuunnitelma, jonka avulla kestävä kehitys tulee pysyväksi osaksi tapahtumatuotantoa.

Ympäristö

Pispalan Sottiisin festivaalialueella tilaisuudet ja tapahtumat sijaitsevat joukkoliikenteen varrella ja ovat toisistaan kävelymatkan päässä. Tällä tavoin kannustamme yleisöämme liikkumaan tapahtumassa jalan, polkupyörällä tai Tampereen julkista liikennettä hyödyntäen. Osallistujapassin ohessa maaliskuussa oli myös mahdollista ostaa edullinen joukkoliikenteen lippu. 

Käytämme joka vuonna uudestaan Pispalan Sottiisin vanhoja tapahtumasomisteita, kuten windyjä ja rolluppeja. Uudet materiaalit, kuten roll upit, on suunniteltu niin, että niitä voi käyttää tulevissakin tapahtumissa. Tämä tarkoittaa, ettei uusiin roll upeihin paineta tapahtumapäivämääriä. Muutkin tapahtumamateriaalit, kuten staff-paidat ja kaulanauhat, suunnitellaan kierrätyshengessä. 

Pyrimme vähentämään joka vuosi paperisia markkinointi- ja tiedotusmateriaaleja. Tänä kesänä tapahtumaan tehdään paperisia materiaaleja vain kolmannes Pispalan Sottiisin 2018 verrattuna.

Tarjoamme tapahtuman osallistujille yhdenvertaisen mahdollisuuden valita kasvisruokavaihtoehdon. Yhteisruokailuissa kasvisruoka nostetaan tänä vuonna esille sekaruoan rinnalle. Aiempina vuosina kasvisruoka on nähty erityisruokavaliona, jota saa pyydettäessä Aiempien vuosien tapaan ruokailut varataan etukäteen, jotta ruokahävikin määrä pidetään mahdollisimman alhaisena.

 Yhteisö

Tapahtumassa toteutuvat Suomen Nuorisoseurojen arvot osallisuus, yhdenvertaisuus, moninaisuus ja yhteisöllisyys. Tapahtumalle on laadittu turvallisemman tilan periaatteet, jotka ovat keino puuttua mahdolliseen epäasialliseen käytökseen ja häirintätilanteisiin. Festivaalialue on myös syrjinnästä vapaa alue. Tapahtumassa työskentelevät yhdenvertaisuusagentit, joilla on osaamista ja valmiuksia esimerkiksi puuttua häirintään tapahtumissa.

Tulevan festivaalin järjestelyissä pyritään ottamaan entistä paremmin huomioon ihmisten moninaisuus. Ilmoitamme esimerkiksi etukäteen verkkosivuilla tapahtumapaikkojen esteettömyystiedot sekä kerromme, mitkä tapahtumat ovat pääsymaksuttomia. Jokaiseen sosiaalisen median videoon lisätään tekstitykset.

Kannustamme yhteisöä tekemään vastuullisia valintoja. Nostamme joukkoliikenteen hyödyntämistä, jätteiden kierrätystä sekä mahdollisuutta täyttää omaa juomapulloa festivaalialueella esiin viestinnän avulla. Myös tapahtumassa työskenteleviä vapaaehtoisia sekä tapahtumatiimiä koulutetaan yhdenvertaisuuteen ja ekologisuuteen liittyvissä asioissa.